Refošk
Rdeče vino

Refošk


Refošk
2018
Istra – Slovenija
Pod Kortinca (14, 17,10 let)
Jugovzhod
Fliš, sestavljen predvsem iz morskih sedimentov, laporja in poščenjaka
Ročna trgatev
4 dni hladne maceracije in 7 dni fermentativne maceracije
Cisterne, avtohtone kvasovke
Da, z avtohtonimi bakterijami
20 mesecev inox cisternah
Ne, groba filtracija
6.537 steklenic avgusta 2020
Kartoni po 12 steklenic
14,50% vol.
8,30 g/l
66 mg/l
7,79 mg/l
Biodinamična
Ekološko, Demeter