Refošk
Rdeče vino

Refošk


Refošk
2019
Istra – Slovenija
Pod Kortinca (16, 19,12 let)
Jugovzhod
Fliš, sestavljen predvsem iz morskih sedimentov, laporja in poščenjaka
Ročna trgatev
4 dni hladne maceracije in 7 dni fermentativne maceracije
Cisterne, avtohtone kvasovke
Da, z avtohtonimi bakterijami
20 mesecev inox cisternah
Ne, groba filtracija
11881 steklenic septembra 2021
Kartoni po 12 steklenic
13,00% vol.
6,50 g/l
28 mg/l
7,79 mg/l
Biodinamična
Ekološko, Demeter